VS Apple Industries behaalt Riskplaza Plus

Geschreven door op 18 juli 2017

VS Apple Industries B.V. hecht grote waarde aan voedselveiligheid. Ter bevestiging hiervan zijn wij sinds dinsdag 18 Juli 2017 in het bezit van het hoogst haalbare kwaliteitscertificaat: Riskplaza Plus!

Riskplaza +

De Riskplaza Audit+ wordt door een certificerende instelling (CI) uitgevoerd als aanvullende audit op het al aanwezige voedselveiligheidscertificaat (HACCP, IFS, BRC, ISO 22000, FSSC 22000 of een goedgekeurde hygiënecode). Deze voedselveiligheidsystemen richten zich voornamelijk op de borging van de voedselveiligheid in het productieproces, waar de aanvullende Riskplaza Audit+ zich focust op het waarborgen van de voedselveiligheid van alle ingrediënten. 

Wanneer een bedrijf de Riskplaza-audit+ status behaalt, weet u als afnemer dat alle producten van het bedrijf onder deze status vallen en dat de kwaliteit op de productlocatie voor alle producten 100% gewaarborgd is. Tijdens de audit moet het deelnemende bedrijf aantonen dat het de mogelijke gevaren van ingrediënten beheerst. De mogelijke gevaren en de beheersmaatregelen die de certificerende instellingen bij de Riskplaza-audit+ toetsen, vindt u in Riskplaza.