VS Apple installeert 800 zonnepanelen

Geschreven door op 31 maart 2017

VS Apple Industries B.V. heeft afgelopen maand maar liefst achthonderd zonnepanelen op het dak geplaatst. Het is, naast waterzuivering in eigen beheer, één van onze concrete acties op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

“Wij erkennen het maatschappelijk belang van duurzame energie en beperken met het plaatsen van de zonnepanelen de CO2-uitstoot met 120.000 KG per jaar,” vertelt algemeen directeur Jan de Vente. “De installatie wekt jaarlijks ruim 200.000 kWh op.”

Het Zonnegilde uit Kampen heeft de plaatsing van de zonnepanelen verzorgd. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de SDE-subsidie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Ministerie van Economische Zaken).


VS Apple Industries kiest voor duurzame energie
vs-apple-zonnepanelen-zonne-energie

Foto's: Zonnegilde